Tào Trọng Hoài.

Tào Tháo : Tiểu thuyết lịch sử / Tào Trọng Hoài ; Dương Thu Ái, Dương Quốc Anh biên dịch. - H. : Văn hóa thông tin, 1998. - 3t. (1742 tr.) ; 19 cm.

136.000 VND/bộ


Tào Tháo.


Văn học cổ điển--Trung Quốc--Tiểu thuyết lịch sử.
Lịch sử Trung Quốc--Nhận vật lịch sử.

Tiểu thuyết lịch sử. Văn học Trung Quốc. Văn học cổ điển. Tào Tháo.
TVDN


©2019 THƯ VIỆN TỈNH ÐỒNG NAI
Ðịa chỉ: Quảng trường Tỉnh - Số 1 - Quốc lộ 1 - P.Tân Phong - TP Biên Hòa - Tỉnh Ðồng Nai
Phát triển từ phần mềm Koha