Delly.

Vầng trăng kỳ diệu / Delly ; Người dịch : Anh Trấn. - Tp. HCM. : Nxb. Trẻ, 1991. - 335 tr. ; 19 cm.

Dịch theo quyển La lune d'or, Nxb. Flammarion

8.000 VND


Văn học cổ điển--Pháp--Tiểu thuyết.

Tiểu thuyết. Văn học cổ điển. Pháp.
TVDN


©2019 THƯ VIỆN TỈNH ÐỒNG NAI
Ðịa chỉ: Quảng trường Tỉnh - Số 1 - Quốc lộ 1 - P.Tân Phong - TP Biên Hòa - Tỉnh Ðồng Nai
Phát triển từ phần mềm Koha