Narcejac, Boileau.

Chiến dịch thần rắn bảy đầu / Boileau Narcejac ; Người dịch : Phương Hằng Hà. - H. : Công an Nhân dân, 1992. - 267 tr. ; 19 cm.

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp : " Et mont tout est un home..." Nxb. Denoel. Paris 1978

13.000 VND


Văn học hiện đại--Pháp--Tiểu thuyết.

Tiểu thuyết. Văn học. Văn học Pháp.
TVDN


©2019 THƯ VIỆN TỈNH ÐỒNG NAI
Ðịa chỉ: Quảng trường Tỉnh - Số 1 - Quốc lộ 1 - P.Tân Phong - TP Biên Hòa - Tỉnh Ðồng Nai
Phát triển từ phần mềm Koha