Nguyễn Văn Dân.

Những vấn đề lý luận của văn học so sánh / Nguyễn Văn Dân. - H. : Khoa học xã hội, 1995. - 178 tr. ; 19 cm.

Ngoài đầu bìa sách ghi : Viện Khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia. Viện Thông tin Khoa học xã hội.

22.000 VND


Nghiên cứu văn học--Văn học so sánh--Lý luận.

Lý luận văn học. So sánh. Lí luận. Văn học so sánh. Nghiên cứu văn học.
TVDN


©2019 THƯ VIỆN TỈNH ÐỒNG NAI
Ðịa chỉ: Quảng trường Tỉnh - Số 1 - Quốc lộ 1 - P.Tân Phong - TP Biên Hòa - Tỉnh Ðồng Nai
Phát triển từ phần mềm Koha