Queen, Ellery.

Bóng ma trên bến cảng : Bí mật kho tàng dưới đáy biển / Ellery Queen ; Hoàng Trương dịch. - Tp. HCM. : Nxb.Trẻ, 1991. - 159 tr. ; 19 cm.

Dịch theo nguyên bản tiếng Pháp.

4.500 VND


Văn học nước ngoài--Pháp.--Tiểu thuyết

Tiểu thuyết. Văn học hiện đại. Văn học Pháp.
TVDN


©2019 THƯ VIỆN TỈNH ÐỒNG NAI
Ðịa chỉ: Quảng trường Tỉnh - Số 1 - Quốc lộ 1 - P.Tân Phong - TP Biên Hòa - Tỉnh Ðồng Nai
Phát triển từ phần mềm Koha