Bradford, Taylor.

Ai mang lại tình yêu : Tiểu thuyết / Taylor Bradford ; Lộc Trung dịch. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 1995. - 2t .(620 tr) ; 19 cm.

Tên tác giả: Bradford, B. T.

38.000 VND/bộ


Văn học hiện đại--Anh.--Tiểu thuyết

Văn học hiện đại. Tiểu thuyết. Anh.
TVDN


©2019 THƯ VIỆN TỈNH ÐỒNG NAI
Ðịa chỉ: Quảng trường Tỉnh - Số 1 - Quốc lộ 1 - P.Tân Phong - TP Biên Hòa - Tỉnh Ðồng Nai
Phát triển từ phần mềm Koha