Bordeaux, Henry.

Dòng dõi Roquevillard : Tiểu thuyết / Henry Bordeaux ; Giang Hà Vị dịch. - H. : Pháp lý, 1989. - 245 tr. ; 19 cm.

Dịch theo nguyên bản tiếng Pháp "Les Roqueviliard".

2.800 VND


Văn học Pháp--Tiểu thuyết.

Văn học. Tiểu thuyết. Văn học Pháp.
TVDN


©2019 THƯ VIỆN TỈNH ÐỒNG NAI
Ðịa chỉ: Quảng trường Tỉnh - Số 1 - Quốc lộ 1 - P.Tân Phong - TP Biên Hòa - Tỉnh Ðồng Nai
Phát triển từ phần mềm Koha