Tuyển tập truyện ngắn : =Sélecction des contes : Song ngữ Pháp Việt / Nguyễn Hoàng Vân dịch. - Tp. HCM. : Nxb. Trẻ, 1993. - 187 tr. ; 19 cm.

10.000 VND


Văn học hiện đại--Song ngữ Việt-Pháp.--Truyện ngắn

Văn học. Văn học hiện đại. Truyện ngắn. Pháp. Tuyển tập.
TVDN


©2019 THƯ VIỆN TỈNH ÐỒNG NAI
Ðịa chỉ: Quảng trường Tỉnh - Số 1 - Quốc lộ 1 - P.Tân Phong - TP Biên Hòa - Tỉnh Ðồng Nai
Phát triển từ phần mềm Koha