Georges Nguyễn Văn Lộc.

Người đội trưởng đặc nhiệm : Le Chinois 2 / Georges Nguyễn Văn Lộc; Người dịch : Trần Mai Châu. - Tp. HCM. : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1993. - 326 tr. ; 19 cm.

Dịch theo bản tiếng Pháp Le Chinois -2.

24.000 VND


Văn học nước ngoài--Pháp.--Tiểu thuyết

Tiểu thuyết. Văn học. Văn học Pháp. Tác phẩm văn học. Đội trưởng đặc nhiệm.
TVDN


©2019 THƯ VIỆN TỈNH ÐỒNG NAI
Ðịa chỉ: Quảng trường Tỉnh - Số 1 - Quốc lộ 1 - P.Tân Phong - TP Biên Hòa - Tỉnh Ðồng Nai
Phát triển từ phần mềm Koha