Cars, Guy des.

Người đàn bà nắm quyền công lý : Tiểu thuyết / Guy des Cars ; Vũ Đình Phòng dịch. - H. : Hội nhà văn, 1995. - 239 tr. ; 19 cm.

Theo nguyên bản "La Justicière".

000 VND


Văn học hiện đại--Pháp.--Tiểu thuyết

Tiểu thuyết. Văn học. Văn học hiện đại Pháp. Văn học Pháp.
TVDN


©2019 THƯ VIỆN TỈNH ÐỒNG NAI
Ðịa chỉ: Quảng trường Tỉnh - Số 1 - Quốc lộ 1 - P.Tân Phong - TP Biên Hòa - Tỉnh Ðồng Nai
Phát triển từ phần mềm Koha