Nạn kinh / Trần Thúy và các cán bộ giảng dạy bộ môn y học dân tộc trường Đại học y Hà Nội biên soạn. - H. : Y học, 1995. - 60 tr. ; 27 cm.

Đtts ghi : Bộ Y Tế. Chương trình quốc gia y học dân tộc.

9.600 VND


Y học cổ truyền--Phương pháp châm cứu--Phương pháp trị bệnh.

Y học cổ truyền. Bệnh tật. Phương pháp châm cứu. Phương pháp trị bệnh.
TVDN


©2019 THƯ VIỆN TỈNH ÐỒNG NAI
Ðịa chỉ: Quảng trường Tỉnh - Số 1 - Quốc lộ 1 - P.Tân Phong - TP Biên Hòa - Tỉnh Ðồng Nai
Phát triển từ phần mềm Koha