Trần Xuân Đề.

Khuất Nguyên nhà thơ yêu nước. Trần Xuân Đề. - H. Giáo dục. 1972. - 182tr ; phụ lục 19cm. - Tủ sách đại học sư phạm. .

Vài nét về lịch sử nước sở; giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp Khuất nguyên - nhà thơ yêu nước; Phân tích các tác phẩm của Khuất nguyên; Anh hưởng của Khuất Nguyên với những nhà thơ Việt Nam

0,45đ 4000b

nghiên cứu văn học. văn học cổ điển. nhà thơ. Khuất Nguyên (340-278 trước CN) Trung Quốc. tài liệu tham khảo.

35390
TVDN


©2019 THƯ VIỆN TỈNH ÐỒNG NAI
Ðịa chỉ: Quảng trường Tỉnh - Số 1 - Quốc lộ 1 - P.Tân Phong - TP Biên Hòa - Tỉnh Ðồng Nai
Phát triển từ phần mềm Koha