Thái Kim Đỉnh.

Năm thế kỷ văn nôm người Nghệ / Thái Kim Đỉnh biên soạn. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 1995. - 632 tr. ; 19 cm.

46.000 VND


Nghiên cứu văn học--Văn học--Chữ Nôm--Nghệ An--Hà Tĩnh.
TVDN


©2019 THƯ VIỆN TỈNH ÐỒNG NAI
Ðịa chỉ: Quảng trường Tỉnh - Số 1 - Quốc lộ 1 - P.Tân Phong - TP Biên Hòa - Tỉnh Ðồng Nai
Phát triển từ phần mềm Koha