Nhị Nguyệt Hà.

Ung Chính hoàng đế : Tiểu thuyết / Nhị Nguyệt Hà ; Vương Mộng Bưu,.. dịch. - H. : Hội nhà văn, 2001. - 19 cm.

48.000 VND


Văn học hiện đại nước ngoài--Văn học Trung Quốc.--Tiểu thuyết lịch sử

Ung Chính. Hoàng đế. Văn học cận đại. Văn học. Tiểu thuyết. Lịch sử. Nhân vật.
TVDN


©2019 THƯ VIỆN TỈNH ÐỒNG NAI
Ðịa chỉ: Quảng trường Tỉnh - Số 1 - Quốc lộ 1 - P.Tân Phong - TP Biên Hòa - Tỉnh Ðồng Nai
Phát triển từ phần mềm Koha