Thi Nại Am.

Thủy Hử / Thi Nại Am, La Quán Trung ; Đại Lãn dịch. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2001. - 18 cm.

000 VND


Văn học cổ điển--Trung Quốc--Truyện.

Trung Quốc. Văn học cổ điển. Tác phẩm văn học. Truyện.
TVDN


©2019 THƯ VIỆN TỈNH ÐỒNG NAI
Ðịa chỉ: Quảng trường Tỉnh - Số 1 - Quốc lộ 1 - P.Tân Phong - TP Biên Hòa - Tỉnh Ðồng Nai
Phát triển từ phần mềm Koha