Nguyễn Đắc Xuân.

Chuyện các bà trong cung Nguyễn / Nguyễn Đắc Xuân biên soạn. - Tái bản lần thứ 5. - Huế : Nxb. Thuận hóa, 1994. - 19 cm.

6.000 VND


Văn học cận đại--Triều Nguyễn--Việt Nam.--Truyện lịch sử

Triều Nguyễn. Văn học cận đại. Truyện lịch sử. Việt Nam.
TVDN


©2019 THƯ VIỆN TỈNH ÐỒNG NAI
Ðịa chỉ: Quảng trường Tỉnh - Số 1 - Quốc lộ 1 - P.Tân Phong - TP Biên Hòa - Tỉnh Ðồng Nai
Phát triển từ phần mềm Koha