Nguyễn Trung Thành.

Kpa Kơ lơng vào du kích : Truyện tranh / Nguyễn Trung Thành viết lời, Trần hữu Chất vẽ tranh. - H. : Kim Đồng, [19...] - 36 tr. : tranh màu ; 19 cm.

0.55 VND


Văn học thiếu nhi--Việt Nam.--Truyện tranh

Truyện tranh. Văn học thiếu nhi. Việt Nam.
TVDN


©2019 THƯ VIỆN TỈNH ÐỒNG NAI
Ðịa chỉ: Quảng trường Tỉnh - Số 1 - Quốc lộ 1 - P.Tân Phong - TP Biên Hòa - Tỉnh Ðồng Nai
Phát triển từ phần mềm Koha