Your search returned 75 results.

1.
Sống mãi tuyên ngôn của Đảng cộng sản.

by Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Trung tâm KHXH & Nhân văn Quốc gia.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Chính trị Quốc gia, 1998Availability: No items available

2.
Giáo trình dân số học và truyền thông dân số / Tô Huy Rứa (ch.b), Trần Tiến Đức, Chung Á,...

by Tô Huy Rứa [ch.b.] | Trần Tiến Đức | Chung Á | Lưu Đạt Thuyết | Nguyễn Thị Nhường | Lưu Hồng Minh | Phạm Đình Huỳnh | Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh | Phân Viện báo chí và tuyên truyền | Trung tâm nghiên cứu dư luận Xã hội và truyền thông Dân số.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Chính trị Quốc gia, 1998Other title: Dân số học và truyền thông dân số..Availability: No items available

3.
Tập bài giảng lý luận về Tôn giáo và chính sách đối với Tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta : Hệ cao cấp lý luận chính trị : Lưu hành nội bộ / Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

by Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Trung tâm Khoa học về tín ngưỡng và tôn giáo.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Lý luận chính trị, 2004Availability: No items available

4.
Giáo trình triết học Mác - Lênin : Phần chủ nghĩa duy vật biện chứng / Trần Phúc Thăng, Lê Hữu Nghĩa, Đào Hữu Hải,..

by Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Khoa Triết học | Trần Phúc Thăng | Lê Hữu Nghĩa | Đào Hữu Hải | Vũ Văn Thuấn | Vũ Nhật Khải.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Lý luận chính trị, 2004Availability: No items available

5.
Nhà nước và pháp luật, quản lý hành chánh : Giáo trình trung cấp lý luận chính trị / Học Viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

by Học Viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Lý luận chính trị, 2004Availability: No items available

6.
Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học : Chương trình cao cấp lý luận chính trị / Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Chủ nghĩa xã hội hkoa học.

by Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện chủ nghĩa xã hội khoa học | Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Lý luận chính trị, 2004Availability: No items available

7.
Giáo trình trung cấp lý luận chính trị - công tác dân vận / Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

by Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Lý luận chính trị, 2004Availability: No items available

8.
Một số vấn đề về Quốc phòng an ninh và đối ngoại : Giáo trình Trung cấp lý luận Chính trị / Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

by Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Lý luận Chính trị, 2004Availability: No items available

9.
Mãi mãi bên anh / Gia Hạ.

by Gia Hạ.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 1994Availability: No items available

10.
Một số vấn đề kinh tế chính trị Mác - Lênin và thời đại ngày nay : Thông tin chuyên đề / Trung tâm Thông tin - Tư liệu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu.

by Trung tâm Thông tin - Tư liệu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh [giới thiệu.].

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Trung tâm Thông tin - Tư liệu. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 1993Availability: No items available

11.
Giáo trình công tác quần chúng của Đảng : hệ cử nhân chính trị / Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

by Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Xây dựng Đảng.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Chính trị Quốc gia, 2004Availability: No items available

12.
Nguyễn Văn Cừ với cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh / Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tỉnh Ủy Bắc Ninh.

by Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Chính trị quốc gia, 2003Availability: No items available

13.
Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế / Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Viện quan hệ quốc tế.

by Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Viện kinh tế chính trị | Viện kinh tế chính trị.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Lý luận chính trị, 2006Availability: No items available

14.
Giáo trình lịch sử phong trào Đảng Cộng sản và công nhân quốc tế : Hệ cử nhân chính trị / Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Viện quan hệ quốc tế.

by Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Viện quan hệ quốc tế | Viện quan hệ quốc tế.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Lý luận chính trị, 2006Availability: No items available

15.
Tập bài giảng về quan hệ quốc tế Chương trình cao cấp lý luận chính trị Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Viện quan hệ quốc tế.

by Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Viện quan hệ quốc tế.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H.. Lý luận chính trị 2004Availability: No items available

16.
Giáo trình quản lý kinh tế : Hệ cử nhân chính trị / Nguyễn Văn Sáu (ch.b), Ngô Quang Minh, Hồ Văn Vĩnh,...

by Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Quản lý kinh tế | Nguyễn Văn Sáu [ch.b.] | Ngô Quang Minh | Hồ Văn Vĩnh | Đặng Ngọc Lợi | Nguyễn Cúc | Nguyễn Hữu Thắng | Viện quản lý kinh tế.

Edition: Tái bản.Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Lý luận chính trị, 2006Availability: No items available

17.
Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : Chương trình cao cấp lý luận chính trị / Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Viện lịch sử Đảng.

by Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Viện lịch sử Đảng | Viện lịch sử Đảng.

Edition: Tái bản.Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Lý luận chính trị, 2006Availability: No items available

18.
Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học : Chương trình cao cấp lý luận chính trị / Viện chủ nghĩa xã hội khoa học. Học viện hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

by Viện chủ nghĩa xã hội khoa học. Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh | Học viện hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Lý luận chính trị, 2005Availability: No items available

19.
Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam Giáo trình trung cấp lý luận chính trị Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

by Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H.. Lý luận chính trị 2004Availability: No items available

20.
Giáo trình Xây Dựng Đảng Hệ cử nhân chính trị Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh. Viện Xây Dựng Đảng.

by Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh. Viện Xây Dựng Đảng.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H.. Lý luận chính trị 2004Availability: No items available

TVDN


©2019 THƯ VIỆN TỈNH ÐỒNG NAI
Ðịa chỉ: Quảng trường Tỉnh - Số 1 - Quốc lộ 1 - P.Tân Phong - TP Biên Hòa - Tỉnh Ðồng Nai
Phát triển từ phần mềm Koha