Your search returned 18 results.

1.
Thủy Hử : Ba tập / Thi Nại Am ; Trần Tuấn Khải dịch ; Lời bình : Kim Thánh Thán.

by Thi Nại Am | Kim Thánh Thán [lời bình.] | Trần Tuấn Khải [dịch.].

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Văn hóa, 1998Availability: No items available

2.
Thủy Hử / Thi Nại Am ; Đại Lãn dịch.

by Thi Nại Am | Đại Lãn [d.].

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Original language: Chinese Publisher: Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. Availability: No items available

3.
Thủy hử : Truyện tranh / Nguyên tác : Thi Nại Am, La Quán Trung ; Cải biên : Phạm Phu ; Vẽ tranh : Ngô Quốc Uy,... ; Trọng Phụng, Văn Toàn dịch ; Văn Đức hiệu đính.

by Thi Nại Am | Thi Nại Am [ng.t.] | La Quán Trung [ng.t.] | Phạm Phu [c.b.] | Ngô Quốc Uy [v.tr.] | Ngô Phàm [v.tr.] | Liêu Tiên Ngộ [v.tr.] | Tướng Thái Lộc [v.tr.] | Văn Đức [h.đ.] | Trọng Phụng [d.] | Văn Toàn [d.].

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Original language: Chinese Publisher: H. : Văn hóa thông tin, 2001Availability: No items available

4.
Hậu thủy hử / Thi Nại Am, La Quán Trung; Ngô Đức Thọ, Nguyễn Thúy Nga dịch.

by Thi Nại Am | Nguyễn Thúy Nga [dịch.] | La Quán Trung.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Original language: Chinese Publisher: H. : Văn học, 1992Availability: No items available

5.
Thủy hử / Thi Nại Am ; Á Nam Trần Tuấn Khải dịch ; Kim Thánh Thán Bình.

by Thi Nại Am.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Original language: Chinese Publisher: H. : Văn học, 1994Availability: No items available

6.
Lâm Xung : Trích đoạn Thủy hử / Thi Nại Am ; Hồ Lãng dịch.

by Thi Nại Am | Hổ Lãng [dịch.].

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Phổ thông, 1964Availability: No items available

7.
Thủy hử / Thi Nại Am; Á Nam Trần Tuấn Khải dịch; lời bình Kim Thánh Thán.

by Thi Nại Am | Á Nam Trần Tuấn Khải [dịch.] | Kim Thánh Thán [Lời bình.].

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Original language: Chinese Publisher: H. : Tp. HCM : Văn học ; Nxb. Trẻ. Availability: No items available

8.
Thủy hử. Thi Nại Am; Biên soạn: Lam Điển, Lộng Chương; Minh họa: Đại Phủ, Cổ Loa. Tập 2: Lỗ Trí Thâm náo động Ngũ Đài Sơn.

by Thi Nại Am | Thi Nại Am.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. Mĩ thuật. 1988Availability: No items available

9.
Thủy Hử / Thi Nại Am ; Trần Tuấn Khải dịch ; Lời bình : Kim Thánh Thán.

by Thi Nại Am | Trần Tuấn Khải [d.] | Kim Thánh Thán [lời bình.].

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Tp. HCM. : Văn học ; Nxb. Trẻ, 1988Availability: No items available

10.
Thủy hử. Thi Nại Am; Biên soạn: Lam Điển, Lộng Ngọc; Minh họa: Đại Phủ, Cổ Loa. Tập 5 : Dương Chí lầm mưu Ngô Dụng.

by Thi Nại Am | Thi Nại Am.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. Mĩ thuật. 1988Availability: No items available

11.
Thủy Hử / Thi Nại Am ; Trần Tuấn Khải dịch ; Lời bình : Kim Thánh Thán.

by Thi Nại Am | Trần Tuấn Khải [d.] | Kim Thánh Thán [lời bình.].

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Tp. HCM. : Văn học ; Nxb. Trẻ. Availability: No items available

12.
Thủy hử / Thi Nại Am; Á Nam Trần Tuấn Khải dịch; lời bình Kim Thánh Thán.

by Thi Nại Am | Á Nam Trần Tuấn Khải [dịch.] | Kim Thánh Thán [Lời bình.].

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Original language: Chinese Publisher: H. : Tp. HCM : Văn học ; Nxb. Trẻ. Availability: No items available

13.
Thủy hử / Thi Nại Am ; Vương Mộng Bưu dịch.

by Thi Nại Am | Vương Mộng Bưu [dịch.].

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Nxb. Hà Nội, 2006Availability: No items available

14.
Thủy hử / Thi Nại Am ; Vương Mộng Bưu dịch.

by Thi Nại Am | Vương Mộng Bưu [dịch.].

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Original language: Chinese Publisher: H. : Nxb. Hà Nội, 2006Availability: No items available

15.
Thủy Hử / Thi Nại Am, La Quán Trung ; Đại Lãn dịch.

by Thi Nại Am | Đại Lãn [d.] | La Quán Trung.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. Availability: No items available

16.
Thủy Hử / Thi Nại Am, La Quán Trung ; Đại Lãn dịch.

by Thi Nại Am | Đại Lãn [d.] | La Quán Trung.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2001Availability: No items available

17.
Thủy Hử / Thi Nại Am, La Quán Trung ; Đại Lãn dịch.

by Thi Nại Am | Đại Lãn [d.] | La Quán Trung.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. Availability: No items available

18.
Thủy Hử truyện / Thi Nại Am, La Quán Trung ; Rút gọn: Kim Chân ; Nguyễn Đại Lãn dịch.

by Thi Nại Am | Nguyễn Đại Lãn [d.] | La Quán Trung.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 1996Availability: No items available

TVDN


©2019 THƯ VIỆN TỈNH ÐỒNG NAI
Ðịa chỉ: Quảng trường Tỉnh - Số 1 - Quốc lộ 1 - P.Tân Phong - TP Biên Hòa - Tỉnh Ðồng Nai
Phát triển từ phần mềm Koha