Your search returned 23 results.

1.
Tạp chí Tri tân (1941 - 1945) - Phê bình văn học : Tư liệu sưu tầm / Trịnh Bá Đĩnh, Nguyễn Hữu Sơn sưu tầm, biên soạn.

by Nguyễn Hữu Sơn [st & bs.] | Trịnh Bá Đĩnh [st. & bs.].

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Hội nhà văn, 1999Availability: No items available

2.
Bình giải truyện Kiều / Trịnh Bá Đĩnh tuyển chọn.

by Trịnh Bá Đĩnh [tuyển chọn.].

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Văn học, 2000Availability: No items available

3.
Chủ nghĩa cấu trúc và văn học : Nghiên cứu - Văn bản - Thuật ngữ / Trịnh Bá Đĩnh.

by Trịnh Bá Đĩnh.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Văn học : Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, 2002Availability: No items available

4.
Luận giải văn học và triết học / Phạm Quỳnh ; Trịnh Bá Đĩnh tuyển chọn, giới thiệu.

by Phạm Quỳnh | Trịnh Bá Đĩnh.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Văn hóa thông tin Trung tâm Văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, 2003Availability: No items available

5.
Khoa học văn chương / Nguyễn Bách Khoa ; Trịnh Bá Đĩnh tuyển chọn và giới thiệu.

by Nguyễn Bách Khoa | Trịnh Bá Đĩnh [tuyển chọn và giới thiệu.].

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Văn hóa thông tinh, 2003Availability: No items available

6.
Sự đỏng đảnh của phương pháp : Các lý thuyết và phương pháp trong văn hóa nghệ thuật / Sainte Beuve, H. Taine, J. Grimm,.. ; Đỗ Lai Thúy,.. dịch, giới thiệu.

by Beuve, Sainte | Taine, H | Grimm, J | Brunetiere, F | Jurg, C.G | Sairtre, T.P | Đỗ Lai Thúy [dịch.] | Ngân Xuyên | Huyền Giang | Thiệu Bích Hường | Trịnh Bá Đĩnh.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Văn hóa thông tin : Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, 2004Availability: No items available

7.
Hồn Việt / Phan Thuận An, Đoàn Văn Cừ, Trịnh Bá Đĩnh,...

by Phan Thuận An | Đoàn Văn Cừ | Trịnh Bá Đĩnh | Cao Xuân Hạo | Như Hạnh | Đinh Thị Minh Hằng.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Văn học. Availability: No items available

8.
Đào Duy Anh - nghiên cứu Văn hoá và Ngữ văn / Trịnh Bá Đĩnh sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu.

by Trịnh Bá Đĩnh [sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu.].

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Giáo dục, 2005Availability: No items available

9.
Văn học Việt Nam thế kỷ XX / chủ biên: Trịnh Bá Đĩnh; Nhóm bs: Cao Kim Lan, Tôn Thảo Miên, Nguyễn Hữu Sơn.

by Trịnh Bá Đĩnh [ch.b.] | Cao Kim Lan | Tôn Thảo Miên | Nguyễn Hữu Sơn.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Văn học. Availability: No items available

10.
Văn học Việt Nam thế kỷ XX / chủ biên: Trịnh Bá Đĩnh; Nhóm bs: Cao Kim Lan, Tôn Thảo Miên, Nguyễn Hữu Sơn.

by Trịnh Bá Đĩnh [ch.b.] | Cao Kim Lan | Tôn Thảo Miên | Nguyễn Hữu Sơn.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Văn học. Availability: No items available

11.
Văn học Việt Nam thế kỷ XX / Trịnh Bá Đĩnh (ch.b),Cao Kim Lan, Tôn Thảo Miên, Nguyễn Hữu Sơn.

by Trịnh Bá Đĩnh [ch.b.] | Cao Kim Lan | Tôn Thảo Miên | Nguyễn Hữu Sơn.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Văn học. Availability: No items available

12.
Văn học Việt Nam thế kỷ XX / Trịnh Bá Đĩnh (ch.b), Cao Kim Lan, Tôn Thảo Miên, Nguyễn Hữu Sơn biên soạn.

by Trịnh Bá Đĩnh [ch.b.] | Cao Kim Lan | Tôn Thảo Miên | Nguyễn Hữu Sơn.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Văn học. Availability: No items available

13.
Đào Duy Anh - nghiên cứu văn hóa và ngữ văn Đào Duy Anh; Trịnh Bá Đĩnh sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu

by Đào Duy Anh | Trịnh Bá Đĩnh [sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu].

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. Giáo dục 2005Availability: No items available

14.
Văn học Việt Nam thế kỷ XX / Vũ Bão, Trần Độ, Anh Đức ; Trịnh Bá Đĩnh chủ biên, nhóm biên soạn: Đoàn Ánh Dương, Lê Thị Dương, Trịnh Bá Đĩnh.

by Trịnh Bá Đĩnh [chủ biên.] | Đoàn Ánh Dương [bs.] | Lê Thị Dương [bs.] | Trịnh Bá Đĩnh [bs.] | Vũ Bão | Trần Độ | Anh Đức.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Văn học. Availability: No items available

15.
Văn học Việt Nam thế kỷ XX / Huỳnh Tâm Chí, Xuân Diệu, Vũ Hồ,...; Trịnh Bá Đĩnh chủ biên, nhóm biên soạn: Đoàn Ánh Dương, Lê Thị Dương, Trịnh Bá Đĩnh.

by Trịnh Bá Đĩnh [chủ biên.] | Đoàn Ánh Dương [bs.] | Lê Thị Dương [bs.] | Trịnh Bá Đĩnh [bs.] | Huỳnh Tâm Chí | Xuân Diệu | Vũ Hồ.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Văn học. Availability: No items available

16.
Văn học Việt Nam thế kỷ XX / Trịnh Bá Đĩnh (ch.b), Đoàn Ánh Dương, Lê Thị Dương.

by Trịnh Bá Đĩnh [chủ biên.] | Đoàn Ánh Dương [bs.] | Lê Thị Dương [bs.].

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Văn học. Availability: No items available

17.
Văn học Việt Nam thế kỷ XX / Lưu Trọng Lư, Sao Mai, Vũ Tú Nam, Phùng Quán ; Trịnh Bá Đĩnh chủ biên, nhóm biên soạn: Đoàn Ánh Dương, Lê Thị Dương, Trịnh Bá Đĩnh.

by Trịnh Bá Đĩnh [chủ biên.] | Đoàn Ánh Dương [bs.] | Lê Thị Dương [bs.] | Trịnh Bá Đĩnh [bs.] | Lưu Trọng Lư | Sao Mai | Vũ Tú Nam | Phùng Quán.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Văn học. Availability: No items available

18.
Văn học Việt Nam thế kỷ XX / Nam Cao, Xuân Diệu, Trần Đăng; Trịnh Bá Đĩnh chủ biên, nhóm biên soạn: Đoàn Ánh Dương, Lê Thị Dương, Trịnh Bá Đĩnh.

by Trịnh Bá Đĩnh [chủ biên.] | Đoàn Ánh Dương [bs.] | Lê Thị Dương [bs.] | Trịnh Bá Đĩnh [bs.] | Nam Cao | Xuân Diệu | Trần Đăng.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Văn học. Availability: No items available

19.
Văn học Việt Nam thế kỷ XX / Hồng Châu, Lê Châu, Thanh Châu, Giang Nam ; Trịnh Bá Đĩnh chủ biên, nhóm biên soạn: Đoàn Ánh Dương, Lê Thị Dương, Trịnh Bá Đĩnh.

by Trịnh Bá Đĩnh [chủ biên.] | Đoàn Ánh Dương [bs.] | Lê Thị Dương [bs.] | Trịnh Bá Đĩnh [bs.] | Hồng Châu | Lê Châu | Thanh Châu | Giang Nam.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Văn học. Availability: No items available

20.
Văn học Việt Nam thế kỷ XX / Trần Hiếu Minh, Vũ Hạnh, Nguyên Ngọc ; Trịnh Bá Đĩnh chủ biên, nhóm biên soạn: Đoàn Ánh Dương, Lê Thị Dương, Trịnh Bá Đĩnh.

by Trịnh Bá Đĩnh [chủ biên.] | Đoàn Ánh Dương [bs.] | Lê Thị Dương [bs.] | Trịnh Bá Đĩnh [bs.] | Trần Hiếu Minh | Vũ Hạnh(Pazzi) | Nguyên Ngọc.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Văn học. Availability: No items available

TVDN


©2019 THƯ VIỆN TỈNH ÐỒNG NAI
Ðịa chỉ: Quảng trường Tỉnh - Số 1 - Quốc lộ 1 - P.Tân Phong - TP Biên Hòa - Tỉnh Ðồng Nai
Phát triển từ phần mềm Koha