Your search returned 74 results.

41.
Miró : Danh họa thế giới / Phạm Quang Vinh (ch.b) , Nguyễn Phú Kim, Nguyễn Quân,..

by Phạm Quang Vinh | Nguyễn Phú Kim | Nguyễn Quân | Nguyễn Bích Thủy | Phan Cẩm Thượng.

Edition: In lần thứ 2.Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Kim Đồng, 2002Availability: No items available

42.
Moore : Danh họa thế giới / Phạm Quang Vinh (ch.b), Trần Trung Chính, Nguyễn Phú Kim,..

by Phạm Quang Vinh | Nguyễn Quân | Nguyễn Phú Kim | Nguyễn Bích Thủy | Phan Cẩm Thượng | Trần Trung Chính.

Edition: In lần thứ 2.Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Kim Đồng, 2002Availability: No items available

43.
Léger : Danh họa thế giới / Phạm Quang Vinh (ch.b), Nguyễn Quân, Nguyễn Phú Kim,..

by Phạm Quang Vinh | Nguyễn Quân | Nguyễn Phú Kim | Nguyễn Bích Thủy | Phan Cẩm Thượng.

Edition: In lần thứ 3.Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Kim Đồng, 2002Availability: No items available

44.
Nhà hòa nhạc : Nghệ thuật kiến trúc / Phạm Quang Vinh (ch.b), Nguyễn Luận, Trần Hùng, Tôn Đại.

by Nguyễn Luận | Trần Hùng | Tôn Đại | Phạm Quang Vinh [ch.b.].

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Kim Đồng, 2002Availability: No items available

45.
Vivien Leigh : Nghệ thuật điện ảnh / Phạm Quang Vinh (ch.b), Đào Hải, Đỗ Phương Lan,...

by Đào Hải | Đỗ Phương Lan | Đinh Trọng Tuấn | Đoàn Tuấn | Nguyễn Chí Tình | Phạm Quang Vinh [ch.b.].

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Kim Đồng, 2002Availability: No items available

46.
Marc : Danh họa thế giới / Phạm Quang Vinh (ch.b), Nguyễn Quân, Nguyễn Phú Kim,...

by Nguyễn Quân | Nguyễn Phú Kim | Nguyễn Bích Thủy | Phan Cẩm Thương | Phạm Quang Vinh, h.b.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Kim Đồng, 2002Availability: No items available

47.
Vermeer : Danh họa thế giới / Phạm Quang Vinh (ch.b) ; Nguyễn Quân, Nguyễn Phú Kim,...

by Nguyễn Quân | Nguyễn Phú Kim | Nguyễn Bích Thủy | Phan Cẩm Thương | Phạm Quang Vinh [ch.b.].

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Kim Đồng, 2002Availability: No items available

48.
Kiến trúc sư Louis Kahn / Nguyễn Thắng Vu (Ch.b) ; Tôn Đại, Nguyễn Luận, Trần Hùng.

by Nguyễn Thắng Vu | Tôn Đại | Nguyễn Luận | Trần Hùng.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Kim Đồng, 2003Availability: No items available

49.
Luchino Visconti / Phạm Quang Vinh (Ch.b) ; Đào Hải, Ngô Phương Lan,..

by Phạm Quang Vinh | Đào Hải | Ngô Phương Lan | Đinh Trọng Tuấn | Đoàn Tuấn | Nguyễn Chí Tình.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Kim Đồng, 2001Availability: No items available

50.
Hopper : Danh họa thế giới / Nguyễn Thắng Vu (Ch.b), Nguyễn Quân, Nguyễn Phú Kim,...

by Nguyễn Thắng Vu [ch.b.] | Nguyễn Quân | Nguyễn Phú Kim | Nguyễn Bích Thủy | Phan Cẩm Thượng.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Kim Đồng, 2003Availability: No items available

51.
Giotto : Danh họa thế giới / Nguyễn Thắng Vu (Ch.b), Nguyễn Quân, Nguyễn Phú Kim,...

by Nguyễn Thắng Vu [ch.b.] | Nguyễn Quân | Nguyễn Phú Kim | Nguyễn Bích Thủy | Phan Cẩm Thượng.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Kim Đồng, 2003Availability: No items available

52.
Bacon : Danh họa thế giới / Nguyễn Thắng Vu (Ch.b), Nguyễn Quân, Nguyễn Phú Kim,...

by Nguyễn Thắng Vu [ch.b.] | Nguyễn Quân | Nguyễn Phú Kim | Nguyễn Bích Thủy | Phan Cẩm Thượng.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Kim Đồng, 2003Availability: No items available

53.
Trung tâm văn hóa : Nghệ thuật kiến trúc / Nguyễn Thắng Vu (Ch.b), Nguyễn Luân, Tôn Đại, Trần Hùng.

by Nguyễn Thắng Vu [ch.b.] | Nguyễn Luân | Tôn Đại | Trần Hùng.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Kim Đồng, 2003Availability: No items available

54.
Sophia Loren : Nghệ thuật điện ảnh / Phạm Quang Vinh (Ch.b), Đào Hải, Ngô Phương Lan,...

by Phạm Quang Vinh [ch.b.] | Đào Hải | Ngô Phương Lan | Đinh Trọng Tuấn | Đào Tuấn | Nguyễn Chí Tình.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Kim Đồng, 2002Availability: No items available

55.
Alain Delon : Nghệ thuật điện ảnh / Phạm Quang Vinh (Ch.b), Đào Hải, Ngô Phương Lan,..

by Phạm Quang Vinh [ch.b.] | Đào Hải | Ngô Phương Lan | Đinh Trọng Tuấn | Đào Tuấn | Nguyễn Chí Tình.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Kim Đồng, 2002Availability: No items available

56.
Xécgây Âydenxtanh : Nghệ thuật điện ảnh / Phạm Quang Vinh (Ch.b), Đào Hải, Ngô Phương Lan,...

by Phạm Quang Vinh [ch,b.] | Đào Hải | Ngô Phương Lan | Đinh Trọng Tuấn | Đào Tuấn | Nguyễn Chí Tình.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Kim Đồng, 2001Availability: No items available

57.
Alêchxây Batalốp : Nghệ thuật điện ảnh / Phạm Quang Vinh (Ch.b), Đào Hải, Ngô Phương Lan,...

by Phạm Quang Vinh [ch.b.] | Đào Hải | Ngô Phương Lan | Đinh Trọng Tuấn | Đào Tuấn | Nguyễn Chí Tình.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Kim Đồng, 2001Availability: No items available

58.
Những ngày đầu : Nghệ thuật điện ảnh / Phạm Quang Vinh (Ch.b), Đào Hải, Ngô Phương Lan,..

by Phạm Quang Vinh [ch.b.] | Đào Hải | Ngô Phương Lan | Đinh Trọng Tuấn | Đào Tuấn | Nguyễn Chí Tình.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Kim Đồng, 2001Availability: No items available

59.
Sự ra đời : Nghệ thuật điện ảnh / Phạm Quang Vinh (Ch.b), Đào Hải, Ngô Phương Lan,..

by Phạm Quang Vinh [chủ biên.] | Đào Hải | Ngô Phương Lan | Đinh Trọng Tuấn | Đào Tuấn | Nguyễn Chí Tình.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Kim Đồng, 2001Availability: No items available

60.
Cổ kính Amsterdam : Nghệ thuật kiến trúc / Nguyễn Thắng Vu (Ch.b), Trần Hùng, Nguyễn Luận, Tôn Đại.

by Trần Hùng | Nguyễn Luận | Tôn Đại.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Kim Đồng. Availability: No items available

TVDN


©2019 THƯ VIỆN TỈNH ÐỒNG NAI
Ðịa chỉ: Quảng trường Tỉnh - Số 1 - Quốc lộ 1 - P.Tân Phong - TP Biên Hòa - Tỉnh Ðồng Nai
Phát triển từ phần mềm Koha