Your search returned 236 results.

|
1. Đôrêmon : Truyện tranh dành cho thiếu nhi. / Fujiko F Fujio; Biên soạn bản tiếng Việt: Đức Lâm; Nhóm dịch giả : Lại Thị Liên, ...

by Fujiko F Fujio | Fujiko F Fujio | Đức Lâm [d.] | Đoàn Ngọc Cảnh [d.] | Nguyễn Quý Quý [d.] | Lại Thị liên [d.].

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H : Kim Đồng, 1999Availability: No items available

2. Đôrêmon / Fujiko F. Fujio ; Biên soạn bản tiếng Việt: Đức Lâm ; Nguyễn Quý Quý, ...dịch.

by Fujiko F. Fujio | Đức Lâm | Nguyễn Quý Quý [dịch.] | Việt Hùng [dịch.] | Đoàn Ngọc Cảnh [dịch.].

Edition: Lần thứ 1. Có sửa chữa, bổ sung và thêm một số truyện mới.Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Kim Đồng. Availability: No items available

3. Đôrêmôn : Truyện tranh dành cho thiếu nhi / Fujiko F. Fujio ; Biên soạn bản tiếng Việt : Đức Lâm ; Nguyễn Quý Quý,... dịch.

by Fujiko F. Fujio | Đức Lâm [biên soạn.] | Nguyễn Quý Quý [dịch.] | Việt Hùng [dịch.] | Đoàn Ngọc Cảnh [dịch.].

Edition: Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa bổ sung và thêm một số truyện mới.Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Kim Đồng. Availability: No items available

4. Đôrêmôn : Truyện tranh dành cho thiếu nhi / Fujiko F. Fujio ; Biên soạn bản tiếng Việt : Đức Lâm ; Nguyễn Quý Quý,... dịch.

by Fujiko F. Fujio | Đức Lâm [biên soạn.] | Nguyễn Quý Quý [dịch.] | Việt Hùng [dịch.] | Đoàn Ngọc Cảnh [dịch.].

Edition: Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa bổ sung và thêm một số truyện mới.Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Kim Đồng. Availability: No items available

5. Đôrêmôn : Truyện tranh dành cho thiếu nhi / Fujiko F. Fujio ; Biên soạn bản tiếng Việt : Đức Lâm ; Nguyễn Quý Quý,... dịch.

by Fujiko F. Fujio | Đức Lâm [biên soạn.] | Nguyễn Quý Quý [dịch.] | Việt Hùng [dịch.] | Đoàn Ngọc Cảnh [dịch.].

Edition: Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa bổ sung và thêm một số truyện mới.Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Kim Đồng. Availability: No items available

6. Đôrêmon / Fujiko F. Fujio ; Biên soạn : Đức Lâm ; Nguyễn Quý Quý,... dịch.

by Fujiko F. Fujio | Đức Lâm [biên soạn.] | Nguyễn Quý Quý [dịch.] | Việt Hùng [dịch.] | Đoàn Ngọc Cảnh [dịch.].

Edition: Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa bổ sung và thêm một số truyện mới.Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Kim Đồng. Availability: No items available

7. Đôrêmon / Fujiko F. Fujio ; Biên soạn : Đức Lâm ; Nguyễn Quý Quý,... dịch.

by Fujiko F. Fujio | Đức Lâm [biên soạn.] | Nguyễn Quý Quý [dịch.] | Việt Hùng [dịch.] | Đoàn Ngọc Cảnh [dịch.].

Edition: Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa bổ sung và thêm một số truyện mới.Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Kim Đồng. Availability: No items available

8. Đôrêmôn : Truyện tranh dành cho thiếu nhi / Fujiko F. Fujio ; Biên soạn bản tiếng Việt : Đức Lâm ; Lại Thị Liên,.. dịch.

by Fujiko F. Fujio | Đức Lâm [biên soạn.] | Nguyễn Quý Quý [dịch.] | Lại Thị Liên [dịch.] | Đoàn Ngọc Cảnh [dịch.].

Edition: Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa bổ sung và thêm một số truyện mới.Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Kim Đồng. Availability: No items available

9. Đôrêmôn : Truyện tranh dành cho thiếu nhi / Fujiko F. Fujio ; Biên soạn bản tiếng Việt : Đức Lâm ; Nguyễn Quý Quý,..dịch.

by Fujiko F. Fujio | Đức Lâm [biên soạn.] | Nguyễn Quý Quý [dịch.] | Việt Hùng [dịch.] | Đoàn Ngọc Cảnh [dịch.].

Edition: Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa bổ sung và thêm một số truyện mới.Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Kim Đồng. Availability: No items available

10. Đôrêmôn : Truyện tranh dành cho thiếu nhi / Fujiko F. Fujio ; Biên soạn bản tiếng Việt : Đức Lâm ; Nguyễn Quý Quý,..dịch.

by Fujiko F. Fujio | Đức Lâm [biên soạn.] | Nguyễn Quý Quý [dịch.] | Việt Hùng [dịch.] | Đoàn Ngọc Cảnh [dịch.].

Edition: Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa bổ sung và thêm một số truyện mới.Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Kim Đồng. Availability: No items available

11. Đôrêmôn : Truyện tranh dành cho thiếu nhi / Fujiko F. Fujio ; Biên soạn bản tiếng Việt : Đức Lâm ; Nguyễn Quý Quý,..dịch.

by Fujiko F. Fujio | Đức Lâm [biên soạn.] | Nguyễn Quý Quý [dịch.] | Việt Hùng [dịch.] | Đoàn Ngọc Cảnh [dịch.].

Edition: Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa bổ sung và thêm một số truyện mới.Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Kim Đồng. Availability: No items available

12. Đôrêmôn : Truyện tranh dành cho thiếu nhi / Fujiko F. Fujio ; Biên soạn bản tiếng Việt : Đức Lâm ; Nguyễn Quý Quý,..dịch.

by Fujiko F. Fujio | Đức Lâm [biên soạn.] | Nguyễn Quý Quý [dịch.] | Việt Hùng [dịch.] | Đoàn Ngọc Cảnh [dịch.].

Edition: Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa bổ sung và thêm một số truyện mới.Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Kim Đồng. Availability: No items available

13. Nữ hoàng Ai Cập : [Truyện tranh] / Chieko Hosokawa, Fumin ; Đoàn Ngọc Cảnh dịch.

by Chieko Hosokawa | Fumin | Đoàn Ngọc Cảnh [dịch.].

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Kim Đồng, 2001Availability: No items available

14. Đôrêmon / Fujiko F. Fujio ; Việt Hùng,.. dịch.

by Fujiko F. Fujio | Việt Hùng [dịch.] | Đoàn Ngọc Cảnh [dịch.] | Nguyễn Qúy Qúy [dịch.] | Lại Thị Liên [dịch.].

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Kim Đồng. Availability: No items available

15. Đôrêmon. / Fujiko F. Fujio ; Nguyễn Thắng Vu,.. dịch.

by Fujiko F. Fujio | Nguyễn Thắng Vu | Đức Lâm | Nguyễn Qúy Qúy [dịch.] | Việt Hùng [dịch.] | Lại Thị Liên [dịch.] | Đoàn Ngọc Cảnh [dịch.].

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Kim Đồng. Availability: No items available

16. Đôrêmon / Fujiko F. Fujio ; Nguyễn Thắng Vu, Đức Lâm ; Nguyễn Quý Quý,.. dịch.

by Fujiko F. Fujio | Nguyễn Thắng Vu | Đức Lâm | Nguyễn Qúy Qúy [dịch.] | Việt Hùng [dịch.] | Lại Thị Liên [dịch.] | Đoàn Ngọc Cảnh [dịch.].

Edition: Tái bản lần thứ 3.Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Kim Đồng. Availability: No items available

17. Đôrêmon / Fujiko F. Fujio ; Nguyễn Thắng Vu, Đức Lâm ; Nguyễn Quý Quý,.. dịch.

by Fujiko F. Fujio | Nguyễn Thắng Vu | Đức Lâm | Nguyễn Qúy Qúy [dịch.] | Việt Hùng [dịch.] | Lại Thị Liên [dịch.] | Đoàn Ngọc Cảnh [dịch.].

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Kim Đồng. Availability: No items available

18. Đôrêmon / Fujiko F. Fujio ; Nguyễn Thắng Vu, Đức Lâm ; Nguyễn Quý Quý,.. dịch.

by Fujiko F. Fujio | Nguyễn Thắng Vu | Đức Lâm | Nguyễn Qúy Qúy [dịch.] | Việt Hùng [dịch.] | Lại Thị Liên [dịch.] | Đoàn Ngọc Cảnh [dịch.].

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Kim Đồng. Availability: No items available

19. Đôrêmon / Fujiko F. Fujio ; Nguyễn Thắng Vu, Đức Lâm ; Nguyễn Quý Quý,.. dịch.

by Fujiko F. Fujio | Nguyễn Thắng Vu | Đức Lâm | Nguyễn Qúy Qúy [dịch.] | Việt Hùng, ịch | Lại Thị Liên [dịch.] | Đoàn Ngọc Cảnh [dịch.].

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Kim Đồng. Availability: No items available

20. Đôrêmon / Fujiko F. Fujio ; Nguyễn Thắng Vu, Đức Lâm ; Nguyễn Quý Quý,.. dịch.

by Fujiko F. Fujio | Nguyễn Thắng Vu | Đức Lâm | Nguyễn Qúy Qúy [dịch.] | Việt Hùng [dịch.] | Lại Thị Liên [dịch.] | Đoàn Ngọc Cảnh [dịch.].

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Kim Đồng. Availability: No items available

TVDN


©2019 THƯ VIỆN TỈNH ÐỒNG NAI
Ðịa chỉ: Quảng trường Tỉnh - Số 1 - Quốc lộ 1 - P.Tân Phong - TP Biên Hòa - Tỉnh Ðồng Nai
Phát triển từ phần mềm Koha