Your search returned 212 results.

|
121. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Bộ trưởng.

by Việt Nam. Hội đồng Bộ trưởng.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Pháp lý, 1983Availability: No items available

122. Quyền khiếu nại và tố cáo của công dân / Lê Cự.

by Lê Cự.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Pháp lý, 1983Availability: No items available

123. Pháp lệnh về thuế nông nghiệp.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. Pháp lý. 1983Availability: No items available

124. Luật biển. Những vấn đề cơ bản theo công ước 1982. Phạm Giảng.

by Phạm Giảng | Phạm Giảng.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. Pháp lý. 1983Availability: No items available

125. Quyền bình đẳng trước pháp luật của công dân / Ngô Văn Thâu.

by Ngô Văn Thâu | Ngô Văn Thâu.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Pháp lý, 1983Availability: No items available

126. Pháp luật về tài chính trong xí nghiệp công nghiệp quốc doanh. Nguyễn Ngọc Hiến, Nguyễn Thế Viêm.

by Nguyễn Ngọc Hiến | Nguyễn Ngọc Hiến | Nguyễn Thế Viêm.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. Pháp lý. 1983Availability: No items available

127. Công tác tư pháp : Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần V.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Pháp lý, 1983Availability: No items available

128. Tội đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép. Vũ Thiện Kim.

by Vũ Thiện Kim | Vũ Thiện Kim.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. Pháp lý. 1983Availability: No items available

129. Những vấn đề pháp lý về quyền chủ động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp. Lê Đức Hữu, Nguyễn Bình.

by Lê Đức Hữu | Lê Đức Hữu | Nguyễn Bình.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. Pháp lý. 1983Availability: No items available

130. Những qui định cơ bản về tiền gửi tiết kiệm xã hội chủ nghĩa.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. Pháp lý. 1983Availability: No items available

131. Trả thù : Truyện điều tra và xét xử các vụ án / I. Ivanôvích, I. A. Kiselép, V. Kutâynhikốp, L. Sâynhin ; Thạch Giản,... dịch.

by Ivanôvích, I | Kiselép, I. A | Kutâynhikốp, V | Sâynhin, L | Thạch Giản [dịch.] | Thanh Hảo [dịch.] | Xuân Hy [dịch.] | Trần Nghinh [dịch.] | Trung Thành [dịch.].

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Pháp lý, 1983Availability: No items available

132. Thuế công thương nghiệp. Pháp luật hiện hành.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. Pháp lý. 1983Availability: No items available

133. Các tổ chức quốc tế. Hải Thanh, Hoài Nam.

by Hải Thanh | Hải Thanh | Hoài Nam.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. Pháp lý. 1983Availability: No items available

134. Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, chỗ ở, tài sản và thư tín của công dân. Hoài An.

by Hoài An | Hoài An.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. Pháp lý. 1983Availability: No items available

135. Vụ mất tích : Truyện điều tra và xét xử các vụ án / V.A. Môxcơvichim ; M. Virơtơ ; Người dịch: Trần Hưng, Phùng Trọng Toản.

by Môxcơvichim, V.A | Virơtơ, M | Trần Hưng [dịch.] | Phùng Trọng Toản [dịch.].

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Pháp lý, 1984Availability: No items available

136. Công trái xây dựng tổ quốc. Pháp luật hiện hành.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. Pháp lý. 1984Availability: No items available

137. Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, chỗ ở, tài sản và thư tín của công dân / Hoài An.

by Hoài An.

Edition: In lần 2.Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Pháp lý, 1984Availability: No items available

138. 26=hai mươi sáu câu hỏi về thuế công thương nghiệp. Quang Minh.

by Quang Minh | Quang Minh.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. Pháp lý. 1984Availability: No items available

139. Luật hình Việt Nam. Phần chung : Giáo trình.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. Pháp lý. 1984Availability: No items available

140. Luật lệ cần thiết cho việc xét xử dân sự. (Từ 1945-1982)

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. Pháp lý. 1984Availability: No items available

TVDN


©2019 THƯ VIỆN TỈNH ÐỒNG NAI
Ðịa chỉ: Quảng trường Tỉnh - Số 1 - Quốc lộ 1 - P.Tân Phong - TP Biên Hòa - Tỉnh Ðồng Nai
Phát triển từ phần mềm Koha