Your search returned 17 results.

|
1. Luật đất đai / Việt Nam (CHXHCN)

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Pháp lý, 1988Availability: No items available

2. Luật tổ chức chính phủ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Pháp lý, 1992Availability: No items available

3. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Bộ trưởng.

by Việt Nam (CHXHCN). Hội đồng Bộ trưởng.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Pháp lý, 2002Availability: No items available

4. Luật hàng không dân dụng Việt Nam và các công ước có liên quan.

by Việt Nam(CHXHCN).

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Pháp lý, 1992Other title: Law on civil aviation of Vietnam and concerning conventions..Availability: No items available

5. Luật phổ cập giáo dục Tiểu học. Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Pháp lý; 1991Availability: No items available

6. Bộ luật hình sự của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Pháp lý, 1986Availability: No items available

7. Tổ chức Bộ Tư pháp và hệ thống tổ chức Tư pháp.

by Việt Nam (CHXHCN). Bộ tư pháp | Bộ Tư pháp.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. Pháp lý. 1982Availability: No items available

8. Hệ thống hóa văn bản pháp luật về quản lý kinh tế : Các văn bản pháp luật về doanh nghiệp nhà nước / Việt Nam (CHXHCN)

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Pháp lý. Availability: No items available

9. Hệ thống hóa văn bản pháp luật về quản lý Kinh tế - Các văn bản pháp luật về doanh nghiệp nhà nước.

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Pháp lý, 1992Availability: No items available

10. Văn bản hướng dẫn thi hành : Pháp lệnh ngân hàng nhà nước Việt Nam. Pháp lệnh ngân hàng, hợp táx xã tín dụng và công ty tài chính / Việt Nam(CHXHCN).

by Việt Nam(CHXHCN).

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Pháp lý, 1991Availability: No items available

11. Văn bản pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam / Việt Nam(CHXHCN).

by Việt Nam(CHXHCN).

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Pháp lý, 1991Other title: Laws and Regulations on Foreign Investement in Vietnam..Availability: No items available

12. Pháp lệnh ngân hàng nhà nước Việt Nam. Pháp lệnh ngân hàng, hợp táx xã tín dụng và công ty tài chính / Việt Nam(CHXHCN).

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Pháp lý, 1990Availability: No items available

13. Luật đất đai và hướng dẫn thi hành luật đất đai / Việt Nam (CHXHCN)

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Pháp lý, 1991Availability: No items available

14. Văn bản pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam / Việt Nam(CHXHCN).

by Việt Nam(CHXHCN).

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Pháp lý, 1992Other title: Laws and Regulations on Foreign Investment in Vietnam..Availability: No items available

15. Các văn bản pháp luật về quản lý, kinh doanh xuất nhập khẩu, thương mại và du lịch : Văn bản hiện hành.

by Việt Nam(CHXHCN).

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Pháp lý, 1992Availability: No items available

16. Hệ thống hóa văn bản pháp luật về quản lý Kinh tế - Các văn bản pháp luật về hợp đồng / Việt Nam (CHXHCN)

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Pháp lý, 1992Availability: No items available

17. Hệ thống hóa văn bản pháp luật về quản lý kinh tế : Các văn bản pháp luật về doanh nghiệp nhà nước / Việt Nam (CHXHCN)

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. : Pháp lý. Availability: No items available

TVDN


©2019 THƯ VIỆN TỈNH ÐỒNG NAI
Ðịa chỉ: Quảng trường Tỉnh - Số 1 - Quốc lộ 1 - P.Tân Phong - TP Biên Hòa - Tỉnh Ðồng Nai
Phát triển từ phần mềm Koha