Your search returned 443 results.

1.
2.
Nghị quyết của Quốc hội khóa IX về nhiệm vụ năm 1996. Công tác xây dựng pháp luật từ nay đến hết nhiệm kỳ. Đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ và ngân sách Nhà nước năm 1996.

by Việt Nam. Quốc hội khoá IX.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Chính trị Quốc gia, 1996Availability: No items available

3.
Pháp lệnh về dân quân tự vệ.

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Chính trị Quốc gia, 1996Availability: No items available

4.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức tòa án nhân dân.

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Chính trị Quốc gia, 1995Availability: No items available

5.
Hệ thống hóa văn bản pháp luật về quản lý Kinh tế - Các văn bản pháp luật về tài chính.

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Chính trị Quốc gia, 1996Availability: No items available

6.
Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính.

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Chính trị Quốc gia, 1996Availability: No items available

7.
Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ở mỗi cấp.

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Chính trị Quốc gia, 1999Availability: No items available

8.
Những quy định mới về pháp luật giao thông đường bộ / Việt Nam (CHXHCN)

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Chính trị Quốc gia, 1998Availability: No items available

9.
Luật tài nguyên nước / Việt Nam.

by Việt Nam. Quốc Hội khóa X Kỳ họp thứ 3, Ngày 20/5/1998.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Chính trị Quốc gia, 1998Availability: No items available

10.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu / Việt Nam.

by Việt Nam. Quốc hội khóaX Kỳ họp thứ 3, 20/5/1998.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Chính trị Quốc gia, 1998Availability: No items available

11.
Pháp lệnh chống tham nhũng và văn bản hướng dẫn thi hành.

by Việt Nam(CHXHCN). Quốc hội khoá X Kỳ họp thứ 2, 1998.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H.: Chính trị Quốc gia , 1998Availability: No items available

12.
Văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu kiện hành chính.

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Chính trị Quốc gia, 1998Availability: No items available

13.
Văn bản pháp luật về dân sự, hôn nhân gia đình và tố tụng dân sự.

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Chính trị Quốc gia, 1998Availability: No items available

14.
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước.

by Việt Nam (CHXHCN). Hiến pháp.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Chính trị Quốc gia, 1998Availability: No items available

15.
Nghị định của Chính phủ về đăng ký hộ tịch : Số 83 /1998 /NĐ-CP ngày 10-10-1998.

by Việt Nam(CHXHCN). Chính phủ.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Chính trị quốc gia, 1999Availability: No items available

16.
Pháp lệnh chống tham nhũng.

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Chính Trị Quốc Gia, 1998Availability: No items available

17.
Chính phủ Việt Nam 1945 - 1998 : Tư liệu / Thông tấn xã Việt Nam. Văn phòng Chính Phủ.

by Thông tấn xã Việt Nam. Văn phòng Chính Phủ.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Chính trị Quốc gia, 1999Availability: No items available

18.
Nghị định của Chính phủ quy định các hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng và văn bản hướng dẫn thi hành / Việt Nam(CHXHCN). Chính phủ.

by Việt Nam(CHXHCN). Chính phủ.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Chính trị Quốc gia, 1999Availability: No items available

19.
Các văn bản pháp luật về xây dựng.

by Việt Nam (CHXNCN).

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Chính trị Quốc gia, 1999Availability: No items available

20.
Phương pháp tổ chức hội thi thanh thiếu niên / Học viện thanh thiếu niên Việt Nam. Trường Cao cấp thanh niên.

by Học viện thanh thiếu niên Việt Nam. Trường cao cấp thanh niên | Trường Cao cấp Thanh niên.

Edition: In lần thứ 2.Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Thanh niên, 1999Availability: No items available

TVDN


©2019 THƯ VIỆN TỈNH ÐỒNG NAI
Ðịa chỉ: Quảng trường Tỉnh - Số 1 - Quốc lộ 1 - P.Tân Phong - TP Biên Hòa - Tỉnh Ðồng Nai
Phát triển từ phần mềm Koha