Your search returned 276 results.

1.
2.
Pháp lệnh về dân quân tự vệ.

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Chính trị Quốc gia, 1996Availability: No items available

3.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức tòa án nhân dân.

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Chính trị Quốc gia, 1995Availability: No items available

4.
Hệ thống hóa văn bản pháp luật về quản lý Kinh tế - Các văn bản pháp luật về tài chính.

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Chính trị Quốc gia, 1996Availability: No items available

5.
Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính.

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Chính trị Quốc gia, 1996Availability: No items available

6.
Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ở mỗi cấp.

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Chính trị Quốc gia, 1999Availability: No items available

7.
Những quy định mới về pháp luật giao thông đường bộ / Việt Nam (CHXHCN)

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Chính trị Quốc gia, 1998Availability: No items available

8.
Pháp lệnh chống tham nhũng và văn bản hướng dẫn thi hành.

by Việt Nam(CHXHCN). Quốc hội khoá X Kỳ họp thứ 2, 1998.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H.: Chính trị Quốc gia , 1998Availability: No items available

9.
Văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu kiện hành chính.

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Chính trị Quốc gia, 1998Availability: No items available

10.
Văn bản pháp luật về dân sự, hôn nhân gia đình và tố tụng dân sự.

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Chính trị Quốc gia, 1998Availability: No items available

11.
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước.

by Việt Nam (CHXHCN). Hiến pháp.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Chính trị Quốc gia, 1998Availability: No items available

12.
Nghị định của Chính phủ về đăng ký hộ tịch : Số 83 /1998 /NĐ-CP ngày 10-10-1998.

by Việt Nam(CHXHCN). Chính phủ.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Chính trị quốc gia, 1999Availability: No items available

13.
Pháp lệnh chống tham nhũng.

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Chính Trị Quốc Gia, 1998Availability: No items available

14.
Nghị định của Chính phủ quy định các hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng và văn bản hướng dẫn thi hành / Việt Nam(CHXHCN). Chính phủ.

by Việt Nam(CHXHCN). Chính phủ.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Chính trị Quốc gia, 1999Availability: No items available

15.
Pháp lệnh phát hành công trái xây dựng tổ quốc : Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng / Việt Nam(CHXHCN)

by Việt Nam(CHXHCN).

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Chính trị Quốc gia, 1999Availability: No items available

16.
Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão và hướng dẫn thi hành.

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Chính trị Quốc gia, 1996Availability: No items available

17.
Nghị định của Chính phủ quy định việc người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

by Việt Nam(CHXHCN). Chính phủ Năm 1999.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Chính trị Quốc gia, 1999Availability: No items available

18.
Văn bản pháp luật về văn hóa - thông tin.

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Chính trị Quốc gia, 1999Availability: No items available

19.
Pháp lệnh thương phiếu.

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Chính trị Quốc gia, 2000Availability: No items available

20.
Pháp lệnh đo lường.

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Chính trị Quốc gia, 1999Availability: No items available

TVDN


©2019 THƯ VIỆN TỈNH ÐỒNG NAI
Ðịa chỉ: Quảng trường Tỉnh - Số 1 - Quốc lộ 1 - P.Tân Phong - TP Biên Hòa - Tỉnh Ðồng Nai
Phát triển từ phần mềm Koha