Your search returned 83 results.

1.
Hình học vi phân / Nguyễn Thúc Hào.

by Nguyễn Thúc Hào.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Giáo dục, 1968Availability: No items available

2.
Lịch sử yếu lược phong trào Cộng sản và công nhân Quốc tế trong thời kỳ hiện đại (1917 - 1967) / Lê Văn Sáu, Nguyễn Xuân Kỳ.

by Lê Văn Sáu | Nguyễn Xuân Kỳ.

Material type: Text Text; Format: print Language: Vietnamese Publisher: H. : Giáo dục, 1967Availability: No items available

3.
Di truyền học. Đặng Văn Viện. T.3.

by Đặng Văn Viện | Đặng Văn Viện.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. Giáo dục. 1972Availability: No items available

4.
Di truyền học. Phan Cự Nhân, Đặng Văn Viện. T. 2.

by Phan Cự Nhân | Phan Cự Nhân | Đặng Văn Viện.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. Giáo dục. 1972Availability: No items available

5.
Giáo trình điện đại cương. Vũ Thanh Khiết, Nguyễn Thế Khôi, Vũ Ngọc Hồng. T. 3.

by Vũ Thanh Khiết | Vũ Thanh Khiết | Nguyễn Thế Khôi | Vũ Ngọc Hồng.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. Giáo dục. 1973Availability: No items available

6.
Phân loại thực vật. Lương Ngọc Toản, Phan Nguyên Hồng, Hoàng Thị Sản, ... T. 2.

by Lương Ngọc Toản | Phan Nguyên Hồng | Hoàng Thị Sản | Võ Văn Chi.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. Giáo dục. 1972Availability: No items available

7.
Hình học sơ cấp. B.I. Acgunôp, M.B. Ban ; Dịch: Nguyễn Văn Bàng, Lê Đình Phi. T. 1.

by Acgunôp, B.I | Acgunôp, B.I | Ban, M.B | Nguyễn Văn Bàng | Lê Đình Phi.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. Giáo dục. 1974Availability: No items available

8.
giải phẫu và hình thái thực vật. N.X. Kixeleva ; Nguyễn Tề Chỉnh, Lương Ngọc Toản dịch.

by Kixeleva, N.X | Kixeleva N.X | Nguyễn Tề Chỉnh | Lương Ngọc Toản.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. Giáo dục. 1973Availability: No items available

9.
Khuất Nguyên nhà thơ yêu nước. Trần Xuân Đề.

by Trần Xuân Đề | Trần Xuân Đề.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. Giáo dục. 1972Availability: No items available

10.
Lịch sử văn học phương Tây. Hoàng Nhân, Nguyễn Ngọc Ban, Đỗ Đức Hiểu. T.2.

by Hoàng Nhân | Hoàng Nhân | Nguyễn Ngọc Ban | Đỗ Đức Hiểu.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. Giáo dục. 1970Availability: No items available

11.
Lịch sử Việt Nam. 1427-1858. Nguyễn Phan Quang. Q.2/T.2.

by Nguyễn Phan Quang | Nguyễn Phan Quang.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. Giáo dục. 1971Availability: No items available

12.
Phát triển và giáo dục. Tài liệu tham khảo về giáo dục học. G.X. Catxchuc ; Đặng Thị Huệ, Nguyễn Trọng Vinh dịch.

by Catxchuc, G.X | Catxchuc, G.X | Đặng Thị Huệ | Nguyễn Trọng Vinh.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. Trường Đại học sư phạm. 1971Availability: No items available

13.
Lịch sử văn học Việt Nam. Liên tổ văn học Việt Nam b.s. T.2: Văn học viết (Chu kỳ I: các giai đoạn I, II và III)

by Liên tổ văn học Việt Nam b.s.

Edition: In lần 3, có sửa chữa.Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. Giáo dục. 1971Availability: No items available

14.
Giáo trình cổ văn. Đặng Đức Siêu. T.2 - Phần 1: Cổ văn Trung Quốc: Sở từ - văn xuôi lịch sử và văn xuôi. Triết học trước Tần.

by Đặng Đức Siêu | Đặng Đức Siêu.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. Giáo dục. 1970Availability: No items available

15.
Lịch sử văn học Trung Quốc. Trương Chính, Lương Duy Thử, Bùi Văn Ba. T.2.

by Trương Chính | Trương Chính | Lương Duy Thử | Bùi Văn Ba.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. Giáo dục. 1971Availability: No items available

16.
Tâm lý học cá nhân. A.G. Côvaliốp; Phạm Hoàng Gia,... dịch. T.2.

by Côvaliốp, A.G | Côvaliốp, A.G | Phạm Hoàng Gia | Trần Thị Qua.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. Giáo dục. 1971Availability: No items available

17.
Thực hàbg trong phòng về địa chất học đại cương. Trần Anh Châu.

by Trần Anh Châu | Trần Anh Châu.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. Giáo dục. 1970Availability: No items available

18.
Bài tập đại số cao cấp. Hoàng Kỳ, Vũ Tuấn. T.2.

by Hoàng Kỳ | Hoàng Kỳ | Vũ Tuấn.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. Giáo dục. 1971Availability: No items available

19.
Lịch sử văn học Việt Nam. Lê Trí Viễn, Phan Côn, Nguyễn Đình Chú,... T4A: Văn học viết. Thời kỳ thứ 2. Giai đoạn 1: 1858 - đầu thế kỷ XX.

by Lê Trí Viễn | Phan Côn | Nguyễn Đình Chú | Huỳnh Lý | Lê Hoài Nam.

Edition: In lần 3 có sửa chữa.Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. Giáo dục. 1971Availability: No items available

20.
Tâm lý học cá nhân. A.G. Vôvaliôp; Dịch: Nguyễn Văn Hàng. T.1.

by Vôvaliôp, A.G | Vôvaliôp, A.G | Nguyễn Văn Hàng.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: H. Giáo dục. 1971Availability: No items available

TVDN


©2019 THƯ VIỆN TỈNH ÐỒNG NAI
Ðịa chỉ: Quảng trường Tỉnh - Số 1 - Quốc lộ 1 - P.Tân Phong - TP Biên Hòa - Tỉnh Ðồng Nai
Phát triển từ phần mềm Koha