ListsVăn Hóa

Download list Send list Print list
| Select titles to:
Bảy truyện hay của Pháp / by Mérimée, Prosper. Publication: H. : Hội nhà văn. , Dịch theo nguyên bản tiếng Pháp. 19 cm. Holdings: Actions: Place hold Add to cart
Bóng ma trên bến cảng : by Queen, Ellery. Publication: Tp. HCM. : Nxb.Trẻ, 1991 . 159 tr. ; , Dịch theo nguyên bản tiếng Pháp. 19 cm. Holdings: Actions: Place hold Add to cart
Chuỗi hạt của hoàng hậu : by Dumas, Alexandre. Publication: H. : Lao động, 1989 . 2t. (928 tr.) ; 19 cm. Holdings: Actions: Place hold Add to cart
Hoa từng mùa : by Môroa, Ăngđrê. Publication: H. : Tác phẩm mới : | Hội nhà văn Việt Nam, 1985 . 222 tr. ; , Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp. 19 cm. Holdings: Actions: Place hold Add to cart
Marie Antoinette : by Castelot, André. Publication: Long An : Nxb. Long An, 1988 . 150 tr. ; 19 cm. Holdings: Actions: Place hold Add to cart
Mối tình vương giả / by Ferry, Odette. Publication: Lâm Đồng : Sở Văn hóa Thông tin Lâm Đồng, 1988 . 196 tr. ; , Dịch theo nguyên bản tiếng Pháp. 19 cm. Holdings: Actions: Place hold Add to cart
Người cười / by Huy-gô, Vic-to. Publication: H. : Kim Đồng, 1988 . 110 tr. : 19 cm. Holdings: Actions: Place hold Add to cart
Người tình : by Duras, Marguerite. Publication: H. : Hội nhà văn, 1991 . 119 tr. ; , Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp. 19 cm. Holdings: Actions: Place hold Add to cart
Những ả sói cái : by Narcejac, Boileau. Publication: Nghệ An: Nxb. Nghệ An, 1994 . 330 tr. ; , Nguyên tác tiếng Pháp : " Les Louves " 19 cm. Holdings: Actions: Place hold Add to cart
Những cuộc thám hiểm của Yersin / by Bécnard, Nôel. Publication: Phú Khánh : Nxb. Thông tin Phú Khánh, 1988 . 195 tr. ; , Dịch theo nguyên văn tiếng Pháp của Noel Bécnard - Yersin, Pionnier.., nhà xuất bản Edition de Vieux Colombier - Paris. 19 cm. Holdings: Actions: Place hold Add to cart
Những kẻ săn lùng kim cương / by Anry Boussennaed, Louis. Publication: Tp. HCM. : Nxb.Trẻ, 1989 . 256 tr. ; 19 cm. Holdings: Actions: Place hold Add to cart
Nô lệ hay nữ hoàng / by Delly. Publication: Khánh Hòa : Nxb. Khánh Hòa, 1990 . 185 tr. ; , Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp "Esclave Ou Reine". 19 cm. Holdings: Actions: Place hold Add to cart
Quán rượu: by Zôla, Ê min. Publication: H.: Văn học, 1987 . 572 tr.; , Dịch từ nguyên bản : Lassommoir _ Emile Zola. 19 cm. Holdings: Actions: Place hold Add to cart
Thân phận con người : by Malraux, André. Publication: H. : Lao động, 2003 . 373 tr. ; , Nguyên tác : La condition humaine. 19 cm. Holdings: Actions: Place hold Add to cart
Tổ ấm : by Maurois, André. Publication: H. : Phụ nữ : | Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, 2001 . 326 tr. ; , Dịch từ bản tiếng Pháp. 19 cm. Holdings: Actions: Place hold Add to cart
Trăng mật / by Arnothy, Christine. Publication: H. : Lao động, 2000 . 351 tr. ; , Nguyên tác tiếng Pháp : Voyage de noces. 19 cm. Holdings: Actions: Place hold Add to cart
Tuyển tập truyện ngắn :   Publication: Tp. HCM. : Nxb. Trẻ, 1993 . 187 tr. ; 19 cm. Holdings: Actions: Place hold Add to cart
Vàng và tuyết : by Lanu, Acman. Publication: H. : Văn hóa thông tin, 1996 . 247 tr. ; , Dịch theo bản tiếng Pháp "L'or et la neige". 19 cm. Holdings: Actions: Place hold Add to cart
Đảo người gù / by Môrô, Êgiêdip. Publication: H. : Văn hóa dân tộc, 1993 . 110 tr. ; 19 cm. Holdings: Actions: Place hold Add to cart
Đời bí ẩn của Xanvađo ĐaLi / by Đali, Xanvado. Publication: H. : Văn hóa, 1993 . 499 tr. ; 19 cm. Holdings: Actions: Place hold Add to cart
Untitled Document

 ©2019 THƯ VIỆN TỈNH ÐỒNG NAI
Ðịa chỉ: Quảng trường Tỉnh - Số 1 - Quốc lộ 1 - P.Tân Phong - TP Biên Hòa - Tỉnh Ðồng Nai
Phát triển từ phần mềm Koha

Languages: