000 00926cam a2200289 i 4500
001 36789
005 20191105104952.0
008 060717b |||||||| |||||||||||
020 _c10.000 VND
040 _aDGNLIB00
_bvie
_eisbd
041 1 _avie
_hfre
044 _avn
084 _aN(522).3=V
_bT 527 T
_2pl19d
245 0 0 _aTuyển tập truyện ngắn :
_b=Sélecction des contes : Song ngữ Pháp Việt /
_cNguyễn Hoàng Vân dịch.
260 _aTp. HCM. :
_bNxb. Trẻ,
_c1993.
300 _a187 tr. ;
_c19 cm.
650 4 _aVăn học hiện đại
_vTruyện ngắn
_xSong ngữ Việt-Pháp.
653 _aVăn học.
653 _aVăn học hiện đại.
653 _aTruyện ngắn.
653 _aPháp.
653 _aTuyển tập.
700 1 _aNguyễn Hoàng Vân,
_edịch.
999 _c29713
_d29713